Site Loader

VOP

The Main Signs

Hlavní příznaky:
Potíže s dýcháním
Únava a vyčerpání
Kašel
Vykašlávání zpěněného sputa
Cyanóza (zmodrání) rtů, jazyka a nehtových lůžek.
VOP se může vyvinout za 1-2 hod, během několika dní, nebo při sestupu.

Can they?

Co zkontrolovat:
Anamnéza rychlého výstupu?
Trvá návrat normálního dechu ještě dlouho po námaze?
Je přítomna dušnost v klidu?
Zvyšuje se dechová frekvence?
Slyšíte vlhké fenomény (chrůpky)? Položte ucho na záda pod lopatky.

What to do

Co dělat:
Zůstaňte s postiženou osobou po celou dobu – nenechávejte ji o samotě.
Okamžitě sestupte – nečekejte do rána.
Posaďte postiženého do vzpřímené polohy, udržujte teplo.
Podejte kyslík maskou nebo užijte přetlakovou komoru, je-li k dispozici.
Podejte nifedipine a acetazolamid, je-li k dispozici.
Jestliže není možný sestup, je možný prodložený nebo opakovaný pobyt v přetlakové komoře.

Consequences

Výsledek ignorování stavu:

Zástava dechu
SMRT

V těžkých případech může smrt nastat za méně, než jednu hodinu po zjištění příznaků.

Pamatuj!! Je možné mít AHN, VOM i VOP najednou.

SESTUP SESTUP SESTUP

Previous         Next