Site Loader

ÚVOD

V roce 1991 vidělo na Mera La několik lékařů zajímajících se o vysokohorskou medicínu zemřít mladého, zdravého muže. Lékař, který byl s ním, měl jen velmi málo znalostí o rizicích těžké akutní horské nemoci.

Tato tragédie inspirovala lékaře ke studiu nemocí z výšky a ke sdílení informací s ostatními lékaři. Vznikla tak organizace ‘Medical Expeditions’ (Lékařské expedice) s cílem studia a předávání informací o výškové nemoci.

O 10 let později viděli členové Medical Expeditions opět na Mera La upadnout do komatu a zemřít stařší ženu z Japonska. Zemřela mezi svými přáteli, další život byl ztracen. Navzdory výzkumu a vzdělávání je zde stále dlouhá cesta k záchraně životů.

Od počátku roku 1990 byli členové Medical Expeditions spolu s ostatními lékaři velmi zaneprázdněni studiem horské medicíny.

Udělali vše, aby zlepšili znalosti lékařů a jejich schopnost odpovědět na všechny otázky a poradit lidem cestujícím do vysokých hor.

Tato kniha ukazuje, že výška ovlivňuje lidské tělo a snaží se pomoci pochopit, proč se ve výšce necítíte dobře nebo dokonce onemocníte. Snaží se ukázat cestu jak se vyhnout zhoršeným zdravotním stavům a doporučuje co byste měli udělat, pokud k nim dojde. Jako příklady uvádíme naše vlastní zkušenosti a skutečné příběhy.

Oba smrtelné případy na Mera La byly způsobeny pobytem ve vysoké nadmořské výšce a oběma bylo možné se vyhnout, pokud by byla dodržena jednoduchá doporučení. Medical Expeditions učí lékaře vše o nadmořské výšce a byla by ráda, kdyby  podobné znalosti získali I ostatní.

 

Previous         Next