Site Loader

WYSOKOGÓRSKI OBRZĘK MÓZGU (HACE)

The Main Signs

Główne objawy:
Silny ból głowy.
Niezdarność.
Zmiana zachowania – agresja, lenistwo, apatia.
Możliwe ciężkie, nieustające wymioty.
Zaburzenia widzenia.
Widzenie, słyszenie, czucie dziwnych rzeczy.
Dezorientacja.
Obniżony stan świadomości.

Can they?

Czy jest w stanie:
Dotknąć nosa palcem wskazującym z zamkniętymi oczami? Szybkie naprzemienne powtórzenia.
Przejść metodą pięta-palce po prostej lini?
Stać prosto z zamkniętymi oczami i z wyciągnietymi do przodu ramionami?
Wykonać proste zadania matematyczne?
Jeśli nie lub którakolwiek z powyższych czynności sprawia trudność, podejrzewaj Wysokogórski Obrzęk Mózgu (HACE).
HACE może rozwinąć się bardzo szybko. Czasami mogą go poprzedzać inne choroby wysokogórskie - AMS lub HAPE.

What to do

Jak należy postępować?
Nie zostawiaj chorej osoby samej, bądź z nią cały czas.
Schodźcie natychmiast – nie później czy rano.
Osobę chorą posadź i zadbaj o jej ciepło.
Jeśli masz, podaj tlen z butli lub zastosuj przenośny worek hiperbaryczny.
Jeśli masz, podaj deksametazon.
Jeśli masz, podaj acetazolamid.
Jeśli schodzenie jest rzeczywiście niemożliwe – wskazana jest powtarzana terapia przenośnym workiem hiperbarycznym.

Consequences

Konsekwencje zignorowania objawów:
Utrata przytomności - splątanie, senność.
Pogorszenie oddychania.
ŚMIERĆ.

W ciężkich przypadkach śmierć może nastąpić bardzo szybko -
w przeciągu jednej godziny od wystąpienia objawów.

Pamiętaj, że można mieć jednocześnie AMS, HAPE i HACE.

SCHODŹCIE SCHODŹCIE SCHODŹCIE SCHODŹCIE

Previous         Next