Site Loader

VOM

The Main Signs

Hlavní příznaky:
Těžká bolest hlavy
Nemotornost, těžkopádnost
Změna chování - neochota, výbušnost, lenost
Neustálé zvracení
Neostré vidění
Zrakové, sluchové, čichové nebo pocitové halucinace
Zmatenost
Poruchy vědomí

Can they?

Jste schopnen:
Dotknout se špičky nosu se zavřenýma očima? Opakujte rychle.
Jít rovně po čáře, když kladete paty před špičky?
Stát rovně se zavřenýma očima a založenýma rukama?
Počítat jednoduché příklady?
Pokud nejste schopni, nebo máte problémy, pravděpodobně máte VOM. Může se vyvinout velmi rychle bez příznaků AHN nebo VOP

What to do

Co dělat:
Nenechávejte postiženou osobu o samotě
Okamžitě sestupte
Uložte postiženého do polosedu a udržujte v teple
Podejte kyslík polomaskou, nebo použijte přetlakovou komoru, pokud máte
Podejte dexamethazon a acetazolamid, pokud máte
Jestliže opravdu nejste schopni sestoupit - je možné prodloužené užití přenosné přetlakové komory

Consequences

Výsledek ignorování:
Poruchy vědomí - zmatenost, spavost.
Poruchy dýchání.
SMRT.

V těžkých případech může smrt nastat během hodiny po zjištění prvních příznaků.

Pamatuj!! Je možné mít AHN, VOM i VOP zároveň.

SESTUP SESTUP SESTUP

Previous         Next