Site Loader

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

Strony internetowe w języku angielskim:

(Dla chorych na cukrzycę) Góry dla aktywnych cukrzyków – Mountains for Active

Diabetics (MAD) www.mountain-mad.org

(Dla chorych na padaczkę) Epilepsy action website

www.epilepsy.org.uk/info/sportsandleisure/index

(Informacje medyczne) British Mountaineering Council (BMC)

bwww.thebmc.co.uk/medicine

(Medyczne wyprawy naukowe) MEDEX www.medex.org.uk

– znajdziesz tu listę lekarzy posiadających dyplom Medycyny Górskiej UIAA

(Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Górskiej) International Society

for Mountain Medicine (ISMM) www.ismmed.org/np_altitude_tutorial.htm

(Ochrona Środowiska) Program edukacyjny miasta Katmandu, Kathmandu

Environmental Education Project (KEEP)  www.keepnepal.org

(Odmrożenia) www.christopherimray.co.uk/highaltitudemedicine/frostbite.htm

(Porady dotyczące podróżowania) www.fitfortravel.nhs.uk, www.fco.gov.uk/travel

(Przenośny worek hiperbaryczny) Certec www.certec.eu.com

Gamow Bag www.chinookmed.com

Portable Altitude Chamber (PAC) www.treksafe.com.au

(Tlen) (Ciągły wypływ tlenu) www.topout.co.uk and www.poisk-ltd.ru

(Przepływ na żądanie) www.summitoxygen.com

(Tragarze – ochrona ich pracy) International Porter Protection Group (IPPG)

www.ippg.net/guidelines/index.html

(UIAA) Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) www.uiaa.ch/index.aspx

 

Strony internetowe w języku polskim:

(Medycyna Wysokogórska) www.medeverest.pl

(Komisja Medyczna Polskiego Związku Alpinizmu) www.pza.org.pl/medycyna/index.acs

Previous         Next