Site Loader

CZYSTE ŚRODOWISKO

W porównaniu do środowiska naturalnego na nizinach, to wysokogórskie jest szczególnie wrażliwe. Naturalne procesy przebiegają

w górach niezmiernie wolno i każde ich zaburzenie może mieć długotrwały efekt.

Gdy jesteśmy w domu, problemy związane z wodą, paliwem, zapasami pożywienia oraz oczyszczaniem ścieków rzadko nas dotyczą. Na wysokości musimy być odpowiedzialni. Nasze postępowanie wpływa na lokalną społeczność oraz na tych, którzy odwiedzą góry po nas.

Musimy mieć świadomość, że dzisiaj niektórzy gospodarze wykorzystują do granic możliwości swoje cenne zasoby, tylko po to by „zadowolić” swoich klientów „nowoczesnością”.

Wody brakuje:

 • W żaden sposób nie zanieczyszczaj rzek.
 • Umyj się w misce wody, zamiast pod prysznicem.
 • Lepsza kupa zakopana niż spłukana.

Jedzenie samo nie rośnie:

 • Kupuj pożywienie tam, gdzie jest go pod dostatkiem.
 • Kupując jedzenie w rejonach oddalonych od cywilizacji, zastanów się czy lokalni mieszkańcy nie sprzedają ci swoich zapasów na zimę.

Drewno jest cenne:

 • Zawsze zabieraj ze sobą całe paliwo (gaz / benzynę) – potrzebne tobie, twoim współtowarzyszom i tragarzom.
 • Aktywnie zapobiegaj procederowi zbierania i palenia drewna przez osoby obsługujące i uczestniczące w wyprawie.
 • Wspieraj programy sadzenia drzew.

Śmieci to ogromny problem:

 • Nie kupuj wody w plastikowych butelkach – nikt nie chce się zatroszczyć o powstałe w ten sposób śmieci.
 • Z gór wynoś wszystko co do nich wniosłeś. Pozbądź się niepotrzebnych opakowań w domu przed wyjazdem.
 • Zużyte baterie zabierz z powrotem do domu i wrzuć do odpowiednich pojemników.
 • Zorientuj się co się dzieje ze śmieciami, które generuje twoja wyprawa. Zapobiegaj złym praktykom.
 • Korzystaj z dobrze zlokalizowanych, głębokich latryn. Odchody zakopuj głęboko albo rozrzucaj je (lub zabierz ze sobą), proces ich rozkładu może trwać latami.
 • Zaplanuj metodę pozbywania się zużytych materiałów higienicznych.

Fauna i Flora jest zaadaptowana do wrażliwego środowiska gór wysokich:

 • Nie niszcz roślin..
 • Uważaj, by nie niszczyć płytkich gleb.
 • Chroń przyrodę.

Previous         Next