Site Loader

AKUTNÍ HORSKÁ NEMOC (AHN)

Nejčastějšími příznaky AHN jsou:

  • Bolesti hlavy
  • Nauzea (pocit na zvracen)
  • Zvracení
  • Vyčerpání
  • Nechuť k jídlu
  • Závratě
  • Poruchy spánku

Jednoduchý skórovací systém naleznete na další straně. Při expedicích pořádaných Medexem každý obdrží tuto kartu do které dvakrát denně zapisuje svůj stav.

Je dobré, když si každý během cesty zaznamenává jak se cítí (kopie záznamové karty je na konci knihy) a je poctivý vzhledem k ostatním. Každý se může rozhodnout. Jít nahoru, zůstat na místě, nebo sestoupit. Pro skupinu jsou zdraví a spokojenost každého jedince stejně důležité.

Skrývání onemocnění, nebo ctižádost může nést fatální následky. Někteří lidé se aklimatizují pomaleji a  htgrfpostupovat pozvolna.

Necítíte-li se dobře, neznamená to, že je u vás pravděpodobnost onemocnění větší, ale nepodceňujte počáteční příznaky.

Jestliže jste zvyklí pravidelně sportovat, pocit únavy pro vás nebude nic překvapujícího. Nejdůležitější otázka však zní: Lepší se to nebo je mi stále hůř?

Když myslíte, že se vám dělá stále hůř, sestupte (alespoň o 500 až 1000 m) níž, kde strávíte noc. Dejte svému tělu delší čas na aklimatizaci. Neodkládejte toto rozhodnutí než už bude pozdě. Lze užít lék acetazolamid (Diamox, Diluran), který může zlepšit příznaky AHN, obzvláště, nemůžeme-li se vyhnout překonání velkého výškového rozdílu. Má však i nepříznivé účinky a někteří lidé na něj mohou být alergičtí.

Ve výšce:
Pokud máte bolesti hlavy a celkový součet 3 a více z ostatních příznaků, nestoupejte a zůstaňte na místě
Pokud je celkový součet přes 3, váš stav se nelepší, nebo se zhoršuje - sestupte

Před odjezdem:
Zjistěte si víc informací o příznacích AHN
Pokud si plánujete vzít Diamox - přečtěte si pozorně nežádoucí účinky, a jeden si vemte, abyste zjistili, jak na vás působí
Zkontrolujte, zda na Diamox nejste alergičtí

Diamox Lék acetazolamid (známý pod jménem Diamox, Diluran) se používá k potlačení příznaků AHN. Zvláště tam, kde jsou velké výškové rozdíly nevyhnutelné. Zlepšuje periodické dýchání (vice na str.28). Slouží k urychlení aklimatizace, ale nezakrývá příznaky AHN. Stále se u vás AHN, VOM i VOP můžou projevit. Někteří lidé jsou na Diamox alergičtí a mohou se u nich projevit nežádoucí účinky, jako například brnění, zvláště rukou, nohou a obličeje. Není to nikterak příjemné, ale ani nebezpečné a odezní po ukončení medikace.

Previous         Next